Vedeni prodejnich zaznamu na danove karte

Povinnost vést záznamy prostřednictvím elektronického zařízení jako pokladny v roce 2000 a sedmnáct bude nakládat se všemi podnikateli provádějícími ekonomickou kampaň a utrácet své štěstí a asistenci subjektům bez registrované ekonomické činnosti také pro zemědělce s paušální sazbou. Změny ve fiskálních kapesách jsou organizovány postupně.

V roce dva tisíce a patnáct zákonodárce zrušil subjekty oprávněné odstranit povinnost uchovávat subjekty elektronických záznamů, mezi nimiž bylo zaznamenáno hrubé porušení ustanovení. Tato porušení byla způsobena zejména podceňováním skutečného obratu za vykonanou práci tak, aby se vešly do limitu dvaceti tisíc obratu, kdy nebylo nutné vést záznamy o zboží a službách pomocí pokladny pokladny a platit prostřednictvím ní příjmy. Podle ministerstva financí byly průmyslovými odvětvími, které tento typ přestupku nejčastěji rozpoznávaly, metody vozidel, diagnostické stanice vozidel, lékaři, zubní lékaři, kadeřníci a jídelny běžící na místech vzdělávacích institucí a řízené těmito pozicemi. Zákonodárce rovněž tvrdí, že zaznamenávání obratu od všech podnikatelských subjektů poskytujících služby na mysli spotřebitelů bez registrované finanční činnosti také pro zemědělce s paušální sazbou bude nezbytným krokem v podobě zvyšování transparentnosti a konkurenceschopnosti na trhu a také zajištění snadnějšího a snadnějšího uplatňování jejich práv před spotřebitelským soudem. Podle čtvrtého ustanovení uvedeného nařízení byla zařízení poskytující služby pro práci při výměně pneumatik, zkoušky a technické kontroly, jakož i daňoví poradci, kadeřníci a kosmetologové povinni rychle nainstalovat pokladnu 1. ledna 2000. V dalších případech mají podnikatelé, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, čas na zřízení pokladny dva měsíce od okamžiku překročení limitu dvaceti tisíc zlotých.