Skoleni zamestnancu

Současný trh podléhá neustálým změnám, které generují nejen jiné nabídky, ale také vytvářejí nové konkurenční modely, a finanční kontrola je nástroj, který pomáhá při zkoumání měnových priorit společnosti. Nekompromisní konkurence motivuje podniky k poslednímu sledování financí a snižování nadměrných nákladů. Finanční kontrola je diagnostický nástroj pro proces plánování, koordinace a řízení obchodních nákladů, používaný k řízení ekonomických procesů společnosti. Jasná vize reality a rychlost reakce určují stav a efektivitu řízení, a proto se společnosti snaží udržovat řádnou organizaci svých aktiv. Postupy platné v oblasti ekonomické kontroly jsou mimo jiné stanovení poptávky po hotovostních transakcích, ziskovost typů financování podniků, výpočet kurzů a ovoce, finanční likvidita a analýza účinnosti kapitálových investic.

Úkolem ekonomické kontroly je zajistit a udržovat finanční likviditu společnosti, tj. Schopnost společnosti plnit své platební závazky denně. Finanční kontrola se skládá ze tří po sobě jdoucích fází, a to: fáze plánování, implementace a kontroly, kde za návrh a kontrolu jednotlivých úkolů odpovídá správce a finanční manažer, zatímco fázi implementace provádí pokladník. Ekonomický controlling je moderní v řízení podniku, kdy činnost projevuje rysy decentralizace, která je definována udělováním rozhodovacích pravomocí manažerům střední a jednodušší úrovně a poskytováním zpětné vazby o problému dopadu jejich výroby na úspěchy společnosti.