Reseni tvurci prace

Tyto železnice v usnesení o DPH, které začalo fungovat v lednu 2015, zavedly mezi ostatními skupinami podnikatelů potřebu vypořádat účty pomocí pokladny. A přestože někteří podnikatelé jsou stále osvobozeni od povinnosti vydávat účtenky, společnosti prodávající své služby jednotlivým klientům jsou povinny vypořádat díla pomocí registračních pokladen.

Kdo musí mít možnost pokladny?Registrační pokladny jsou potřebné ve společnostech, které vlastní fyzickou aktivitu (B2C. A společnosti, jejichž roční obrat nepřesahuje čistou částku 20 tisíc PLN, nemusí vydávat daňové příjmy. Pokud se podnikatel změní svou roli během daňového roku, objeví se povinnost mít pokladnu, když obrat přesáhne 20 000 PLN. Stále existuje katalog činností, které nepodléhají potřebě vydávat účtenky vytištěné pokladnou.

Reliéf a cíle v kombinaci s registrací pokladny.Než se podnikatel může přihlásit z registrační pokladny, musí tuto skutečnost oznámit svému finančnímu úřadu spolu s adresou, na které bude registrační pokladna použita. Spolu s výše uvedenými dokumenty je nutné vrátit původní doklad o zakoupení pokladny a certifikát potvrzující, že nakoupená pokladna splňuje požadavky - technologické a efektivní - uvedené v rozhodnutí o DPH. Formální požadavky, které musí být stanoveny před použitím pokladny, jsou kombinovány se slevou, která je důležitá pro získání pokladny. Sleva spojená s nákupem pokladny je až 90% nákladů na nákup pokladny, ale ne více než 700 PLN. Majitel pokladny musí a měl by mít o své vynikající údržbě na autorizovaných místech, přičemž údržba pokladny nemůže proběhnout nejméně každých 25 měsíců. Zvýšení této úrovně může vyžadovat vrácení slevy z pokladny.

Vedení pokladny znamená také nutnost vydávání originálních účtenek klientům a uchovávání kopií účtenek po dobu 2 let do konce účetního roku, ve kterém byly poskytnuty. Uživatel pokladny musí také tisknout pravidelné zprávy - denní, týdenní a měsíční - vytvářené pokladnou.