Psychika jak ji posilit

V podmínkách prachového ovzduší u látek, které představují nebezpečí výbuchu, je nutné na konci EU používat zařízení s certifikací ATEX a staveniště navržená a připravená v souladu s pravidlem ATEX.

Při práci v podmínkách poprašování práškovými barvami, jemným uhlím nebo prachem organického původu (např. Dřevo je nutné zajistit správné odstranění prachu. Efektivní odprášení ATEX (atex odprašování prachu úspěšně eliminuje většinu hrozeb, ale aby bylo možné vše efektivně provádět, je nutné zavést řádně rafinovaná a možná dobrá technická, technologická a procedurální řešení. Takže jaká řešení?

Probíhá odprášení ATEXV činnosti se odprášení ATEX (společně s evropskými směrnicemi probudí k:- použití místních výfukových plynů, které by měly být umístěny v blízkosti zdrojů emitujících potenciálně výbušné znečištění, extraktory jsou samonosné zbraně, průmyslové kukly nebo speciální stěrky,- pravidelné vysávání povrchů, na nichž jsou natahovány jemné shluky (jako důkaz kolem obráběcích strojů, pro tento předmět by měly být použity průmyslové vysavače,- dobré uzemnění pracovních nástrojů a odprašovací zařízení, protože může být také nabito statickou elektřinou - uzemnění zabraňuje této události,- správná konstrukce kanálů pro odsávání prachu a zakrytí proti erozi,- použití ventilátorů, filtrů a odprašovacích nástrojů navržených společně s radou ATEX a schopných příslušných certifikací.Pro maximální možnou ochranu před výbuchem by měla být odprašovací zařízení ATEX vybavena hasicími (ohněmi a / nebo ohněmi styly uvnitř samotných zařízení.