Prachovy film

V podniku, ve kterém stojí prach, kapaliny, plyny nebo hořlavé výpary, a tam nejsou žádné určené zóny, které by mohly být potenciálně výbušné, je třeba neprodleně připravit komplexní dokument nazvaný posouzení rizika výbuchu.Je třeba mít na paměti, že je povinností zaměstnavatele identifikovat oblasti s nebezpečím výbuchu.

Kromě toho platí ustanovení odstavce §§ 37. 1. Nařízení ministra duševních věcí a Rada ze dne 7. června 2010 v podstatě o požární ochraně staveb, jiných stavebních objektů a ploch (Dz.U.10.109.719, a to i v místech, kde ii na okolí v oblastech, kde se vyrábějí, skladují, skladují hořlavé materiály nebo kde se mohou vyskytovat směsi způsobující výbuch, se provádí posouzení rizika výbuchu.Při tomto posouzení je třeba upozornit na prostory, které jsou potenciálně výbušné. V místnostech a venkovních prostorách musí být stanoveny vhodné výbušné zóny. Je třeba vypracovat grafickou dokumentaci včetně klasifikace a faktorů, které mohou způsobit výbuch.

Posouzení nebezpečí výbuchu by mělo být navrženo v souladu s platnými evropskými normami, mezi kterými by mělo být mimo jiné uvedeno:• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbušná prostředí. Prevence výbuchu a ochrana proti výbuchu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbušná prostředí - Klasifikace prostoru - Plynové výbušné prostředí.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbušná prostředí.Klasifikace prostoru. Atmosféry obsahující hořlavý prach,• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské sítě. Vyjádření a vydávání výbušných zón.• PN-EN 6079-10-14 „Výbušná prostředí - Projektování, výběr a montáž elektrických instalací“• PN-EN 60079-20-1 "Výbušná prostředí - Materiálové vlastnosti týkající se klasifikace alkoholů a par - Experimentální metody a tabulkové možnosti"• PN-EN 50272-3: 2007 "Požadavky na zabezpečení a provoz sekundárních baterií.",