Pokladni fixni aktiva

Pokladna novitus je určena osobám, které vykonávají jednotlivé podnikatelské činnosti a jejich příjmy převyšují hodnoty stanovené Ministerstvem financí.

V průběhu dne by měl být vystaven stvrzenku každému produktu zakoupenému uživatelem, který následně způsobí reklamaci zákazníkovi, a pro osobu, která hovoří obchodem, je platforma pro darování s daňovým úřadem.

K tomu je vhodné tisknout denní fiskální denní zprávy a měsíční fiskální zprávy. Fiskální zpráva (buď denní nebo měsíční je důkazem, který je publikován v pokladně, což má za následek údaje jako kupní a daňové sazby v daném časovém období (den nebo celý měsíc, s určením daňových sazeb a prodeje z daní. Účelem tohoto popisu je ukázat denní nebo měsíční hrubý příjem s podrobným popisem různých sazeb zdanění DPH.

Kdy tisknout reporty pokladny?

Jak již bylo zmíněno, existují dva typy fiskálních zpráv: denně a měsíčně. Vzhledem k tomu, že názvy samy o sobě znamenají, že jsou zprávy o pokladnách vytištěny denně a jednou za měsíc pro jejich účinek.

Denní fiskální výkaz se objeví na konci prodeje v určený den, k jeho účelu, tj. Do 24:00. Je také možné tisknout později a před první transakcí následující den. Mělo by však být vytvořeno s posledním, které bude mít výtisk po 24:00 již jiné datum. Fiskální denní zpráva nám ukáže částku, za kterou byly prodány účinky tohoto velkého dne.

Daňový úřad rovněž požaduje měsíční daňové zprávy. Měsíční fiskální zprávy musejí pracovat od května do půlnoci, před první transakcí následující den, která začíná nový měsíc. Měsíční zpráva je text vytištěný na pokladně, která obsahuje všechny dříve vytištěné denní zprávy. Takový přehled nám ukazuje souhrn výsledků v daném měsíci. Měsíční zpráva je předkládána pouze jednou měsíčně.

Pokud se denní nebo měsíční zpráva bude konat po půlnoci, ale před prvním prodejem a ve zprávě bude další datum, není nic, co by bylo naštvané, protože v této věci není třeba předkládat řešení.