Nebezpeci vybuchu v prostoru pro baterie

ATEX - je stejný princip Evropské unie. Definuje základní požadavky, které musí každá komodita používat v oblastech s nebezpečím výbuchu. Podrobné požadavky jsou regulovány v rámci limitů spojených s aktuální radou. Požadavky, které nejsou upraveny směrnicí ani normami, mohou být materiálem vnitřních předpisů, které platí v těchto členských zemích.

proceduraTyto předpisy se nemohou lišit od principu, ani nemají právo své očekávání prohloubit. Protože směrnice ATEX 94/9 / ES nás zavazuje k označení CE. Proto musel každý "ATEX" výrobek, který byl označen symbolem Ex, označit výrobcem na začátku značkou CE. A také projít postupem nebo je v souladu s existujícím podílem "třetí strany", pokud výrobce použil jiný modul než modul A.

http://cz.healthymode.eu/nejlepsi-pripravky-pro-budovani-svalove-hmoty/

Sjednocení předpisůVzhledem k tomu, že nejednotné předpisy týkající se bezpečnosti ve specifických regionech EU měly velké obtíže s jakýmkoli pohybem zboží mezi členskými zeměmi, bylo rozhodnuto tyto předpisy harmonizovat. V úspěchu přístrojů používaných v praxi v blízkosti, které jsou ohroženy výbuchem dne 23. března 1994, oznámil Evropský parlament a Rada Evropské unie směrnici 94/9 / EC ATEX, kterou jsem zahájil dne 1. července 2003. Byla také zavedena směrnice 1999/92 / ES ATEX137, která byla také označována jako UŽIVATELÉ ATEX. Jednalo se o malé požadavky na bezpečnost práce, v pracovních bytech, kde můžeme najít výbušnou atmosféru.První směrnice byla představena v aktuálním vydání v roce 2003. Druhá směrnice byla stanovena Ministerstvem hospodářství, akcí a sociálních metod dne 29. května 2003 a vstoupila v platnost dne 25. července 2003. 31. října 2010 bude uzavřena další, novelizovaná vyhláška ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost pracovní hygiena související s návrhem na splnění výbušné atmosféry na pracovišti, která nahradila nařízení z roku 2003.