Motory celma odolne proti vybuchu

https://aufelin-pure.eu/cz/

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, která je jednou z nejdůležitějších funkcí v oblastech ohrožených takovým výbuchem. Ve smyslu správného zabránění vznícení nebo požáru by měl být vyvinut dobrý systém ochrany proti výbuchu. Tato řešení budou použita především ve všech zónách, které jsou ve všech systémech ohroženy požárem.

Současně budou tyto organismy použity všude tam, kde se v sektoru vyskytují výbušné prachy. Faktor potlačení výbuchu se rozhodujícím způsobem hromadí na způsobu bezpečnosti výbuchu. Tento proces primárně zahrnuje lidi rozpoznávající první fázi výbuchu. Poté aplikujte agenta, jehož předmětem bude kompenzace exploze ve světlém zařízení. Díky tomu se výbuch nepřevádí a po zapálení je současně potlačen. To vše znamená, že se oheň nerozšíří. Diskutovaný akt je jedním z nejuniverzálnějších způsobů ochrany proti výbuchu a jakmile se k němu dostane, je ochrana před jeho účinky. Snižuje konce výbuchu. Na této úrovni jsou namontovány drobné předměty, jako jsou válce s hasicími prvky, tlakové senzory, optické senzory, prachové senzory a řídicí centra. Dalším krokem je uvolnění výbuchu. Tento proces je primárně o odstranění účinků výbuchu mimo chráněné zařízení. Díky tomu se tlak uvnitř zařízení vrací na každodenní úroveň. Reliéfní systémy zahrnují dekompresní panely, klapky se samozavírací sestavou a bezplamenné reliéfní systémy. Tato fáze systému ochrany před spuštěním odpojuje explozi. Existuje tento systém odpojení. Jeho cílem je především uzavření potrubí nebo kanálů. Proč? Za prvé, protože obě předchozí metody pouze eliminují účinky ohně. Některé zbytkové účinky výbuchu se však mohou dostat potrubím a potrubím, které mohou způsobit sekundární exploze, což také přináší tragičtější výsledky. Tudíž také uzavírací systém trpí prevencí již zmíněných sekundárních explozí. Jedná se například o hasicí válce, uzavírací ventily, šoupátka, uzavírací systémy výbuchu a lehké klapky.