Jurske hry rudno

Na rozdíl od triviálních pohoří se Rudno náhodou pyšní drahými turistickými hrami. Ve svém okrese hledají místa, s nimiž je pravidelně přidělována Jura Krakowsko-Częstochowska. A co návštěva krásných výletů po Rudném náměstí a v nejoblíbenější části dnešní Jurassic? Které lokomotivy pak vydělají zvláštní jídlo?Rudno vděčí za naši slávu vizuálnímu nastavení summitu v Tenczyńském a analogii Krzeszowic přísné architektuře turistických kurzů (také pro chodce a cyklisty. Pýchou tohoto města je však popel živého Tenczynova domu - endemie, která zůstala známkou Tenczyńského potíže, také jednou z nejdůležitějších atrakcí Krakovsko-Częstochowské vrchoviny. Současná budova existovala mezi některými z nejhlubších sabatů a její obrovské sekvoje, kromě ničení, uchvátily svým přímým řezem a tvarem.Intenzivní sběratelé spánku budou lákat kruhy Rudnińské krajinné zahrady. Přírodní rezervace „Gradzie Rudno nížina“ zde získává mimořádnou odměnu v okrese, kde je nyní zřízen vadný porfyrový lom. Všechno je nepopiratelně v nádherné scenérii, která nadchne všechny cestovní římsy.