Elektricke instalace bizona

Elektrická instalace je těžký organismus, ve kterém musí všechno fungovat společně. Pokud jeden prvek selže, může se připojit k velkému neštěstí. Nejčastěji se drží velkého elektrického šoku nebo požáru, při kterém mohou lidé stále umírat. Proto je třeba mít na paměti elektrická zařízení, pravidelnou kontrolu kvalifikovanými elektrikáři a pravidelně odstraňovat všechny poruchy.

Jednou z nejdůležitějších věcí v každé elektrické instalaci je volba ochrany. Z tohoto strategického faktoru můžete chtít mít svůj vlastní byt nebo zdraví. Ochrana by měla být vybrána na mnoha úrovních. Je tvořen z hlavní pojistky, která by chtěla obsahovat jmenovitý proud, který elektrárna zřídila při uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny. Je to kombinováno tak, že by bylo špatné čerpat větší množství proudu, než ukazuje poslední norma. Aby k tomu došlo, vyhořely by elektrické dráty před naším bytem nebo úřadem práce.Dále jsme elektroměrem také díky hlavnímu rozvaděči. Tento rozvaděč je jádrem elektrického systému. Každý okruh začíná právě tam. Všechno je pojištěno vhodnou pojistkou s určitým jmenovitým proudem. Výběr ochran by měl platit odborný elektrikář, který pro nás vytvoří projekt elektrické instalace před provedením. V posledním období bude představeno, kolik obvodů žije, co jsou napájeny a jaký proud v nich bude proudit. Je přítomen nesmírně důležitý, protože závisí na zvoleném průřezu vodičů a následně na pojistce se správným jmenovitým proudem. Při použití tzv. Selektivity ochran má význam také to, že v případě zkratu je vypnuta pouze pojistka dané oblasti, a nikoli hlavní ochrana, která by přerušila přívod energie do jakékoli budovy.